Първа възрастова група „Маргаритка“

ЕКИП:

ЗЛАТИЦА ДЕЛЕВА – старши учител

ДЕЛЯНА ПЕТРОВА – старши учител

КАТЯ ДИМОВА – помощник възпитател

ДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Прием на децата, дейност по избор        –  07.30 – 08.00 часа
Утринно раздвижване        –  08.15 – 08.30 часа
Закуска        –  08.30 – 09.00 часа

Педагогическа ситуация

       –  09.00 – 09.30 часа

Занимания по интереси

Педагогическа ситуация

       –  09.30 –  09.45 часа

        –  09.45 – 10.15 часа

Подкрепителна закуска        –  10.15 – 10.30 часа
Педагогическа ситуация        –  10.30 – 11.00 часа
Дейност по избор, игри на открито        –  11.00 – 12.00 часа
Обяд        –  12.00 – 12.30 часа
Дейност по избор        –  12.30 – 13.00 часа
Следобеден сън        –  13.00 – 15.30 часа
Подвижни игри        –  15.45 – 16.00 часа
Закуска        –  16.00 – 16.15 часа
Педагогическа ситуация        –  16.15 – 16.45  часа
Изпращане, дейност по избор        –  17.00 – 17.30 часа