Втора група

ЕКИП:

Златица Делева – старши учител

Деляна Петрова – учител

Цветанка Иванова – помощник-възпитател

ДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Прием на децата, дейност по избор        –  07.30 – 08.00 часа
Утринно раздвижване        –  08.15 – 08.30 часа
Закуска        –  08.30 – 09.00 часа
Педагогическа ситуация        –  09.00 – 09.20 часа
Занимания по интереси        –  09.20 – 09.40 часа
Подкрепителна закуска        –  10.00 – 10.15 часа
Педагогическа ситуация        –  10.15 – 10.35 часа
Дейност по избор, игри на открито        –  10.35 – 12.00 часа
Обяд        –  12.00 – 12.30 часа
Дейност по избор        –  12.30 – 13.00 часа
Следобеден сън        –  13.00 – 15.30 часа
Подвижни игри        –  15.50 – 16.00 часа
Закуска        –  16.00 – 16.15 часа
Педагогическа ситуация        –  16.15 – 16.35 часа
Изпращане, дейност по избор        –  17.00 – 17.30 часа