Четвърта подготвителна група

БОРИСЛАВА КОСЕВА – старши – учител

ДАЧКА АЛЕКСИЕВА- учител

МАРИЯ ДЕЛЕВА – помощник възпитател

ДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Прием на децата, дейност по избор                                                      – 6. 30 – 8. 15 часа

Утринно раздвижване                                                                              – 8. 15 – 8. 30 часа

Закуска                                                                                                    – 8. 30 – 9. 00 часа

Педагогическа ситуация                                                                        – 9. 00 – 9. 20 часа

Подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.           – 9. 20 – 9. 40 часа

Педагогическа ситуация                                                                        – 9. 40 – 10. 00 часа

Междинна подкрепителна закуска                                                         – 10. 00 – 10. 10 часа

Дейност по избор, игри на открито                                                       – 10. 10 – 11. 45 часа

Обяд                                                                                                        – 12. 00 – 12. 30 часа

Следобеден сън                                                                                      – 13. 00 – 15. 30 часа

Подвижни игри                                                                                      – 15. 50 – 16. 00 часа

Следобедна подкрепителна закуска                                                      – 16. 00 – 16. 15 часа

Допълнителни форми                                                                           – 16. 15 – 16. 30 часа

Игри, творчески дейности и др.                                                            – 16. 30 – 18. 30 часа

 СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
ОС МАТЕМАТИКА
БЕЛ
ОКОЛЕН СВЯТ  МАТЕМАТИКА
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
БЕЛ
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
МУЗИКА
КТ
БЕЛ
 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

 МАТЕМАТИКА
ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ
МУЗИКА
БЕЛ ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
КТ