Втора „А“ възрастова група „Мечо Пух“

БОРИСЛАВА КОСЕВА – старши – учител

ДАЧКА АЛЕКСИЕВА- учител

ИВАНКА СТАНЧЕВА – помощник възпитател

ДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯПрием на децата, дейност по избор                                                    – 6. 30 – 8. 15 часа

Утринно раздвижване                                                                            – 8. 15 – 8. 30 часа

Закуска                                                                                                      – 8. 30 – 9. 00 часа

Педагогическа ситуация                                                                        – 9. 00 – 9. 20 часа

Подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.  – 9. 20 – 9. 40 часа

Педагогическа ситуация                                                                       – 9. 40 – 10. 00 часа

Междинна подкрепителна закуска                                                 – 10. 00 – 10. 15 часа

Педагогическа ситуация                                                                     – 10. 15 – 10. 35 часа

Подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси          – 10.35 – 12.00 часа

Обяд                                                                                                          – 12. 00 – 12. 30 часа

Игри, занимания по интереси                                                              – 12.30 – 13.00 часа

Следобеден сън                                                                                     – 13. 00 – 15. 30 часа

Подвижни игри                                                                                      – 15. 45 – 16. 00 часа

Следобедна подкрепителна закуска                                               – 16. 00 – 16. 15 часа

Допълнителни форми/педагогическа ситуация                         – 16. 15 – 16. 30 часа

Игри, творчески дейности и др.                                                       – 16. 30 – 18. 30 часа

 СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
БЕЛ МАТЕМАТИКА ОС БЕЛ  
ОС МУЗИКА ФИЗИЧЕСКА
КУЛТУРА
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ФИЗИЧЕСКА
КУЛТУРА
   ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  МУЗИКА    
ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА   ДИ  ДИ ДИ ДИ