Първа „А“ група

БОРИСЛАВА КОСЕВА – старши – учител

ДАЧКА АЛЕКСИЕВА- учител

ИВАНКА СТАНЧЕВА – помощник възпитател

ДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Прием на децата, дейност по избор                                                    – 6. 30 – 8. 15 часа

Утринно раздвижване                                                                              – 8. 15 – 8. 30 часа

Закуска                                                                                                        – 8. 30 – 9. 00 часа

Педагогическа ситуация                                                                        – 9. 00 – 9. 20 часа

Подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.  – 9. 20 – 9. 40 часа

Педагогическа ситуация                                                                       – 9. 40 – 10. 00 часа

Междинна подкрепителна закуска                                                  – 10. 00 – 10. 15 часа

Дейност по избор, творчески игри, подвижни игри                   – 10. 15 – 12. 00 часа

Обяд                                                                                                          – 12. 00 – 12. 30 часа

Следобеден сън                                                                                      – 13. 00 – 15. 30 часа

Подвижни игри                                                                                      – 15. 45 – 16. 00 часа

Следобедна подкрепителна закуска                                               – 16. 00 – 16. 15 часа

Допълнителни форми/педагогическа ситуация                           – 16. 15 – 16. 30 часа

Игри, творчески дейности и др.                                                         – 16. 30 – 18. 30 часа

 СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
ОС МАТЕМАТИКА БЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО
 КТ
МУЗИКА ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО
ФИЗИЧЕСКА
КУЛТУРА
МУЗИКА ФИЗИЧЕСКА
КУЛТУРА
         
ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ
ДИ ФИЗИЧЕСКА
КУЛТУРА
ДИ ДИ ДИ