Допълнителни дейности

В детската градина, освен задължителните форми на обучение се предлагат и следните допълнителни дейности:

  • Спортни танци;  
  • Народни танци;  
  • Футбол;
  • Лечебна гимнастика;  
  • Религия.