ПРИЕМ И ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за ПРИЕМ И ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ОТ 29.03.2021 г. ДО 09.04.2021 г. ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА.
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЩЕ ПРЕДСТАВИТЕ НА МЯСТО, СЛЕД ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ НА РЗИ – СТАРА ЗАГОРА

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За всички нас предстои една необичайно учебна година. Необичайна, защото промени ритъма, нагласите и отговорностите.

В тази връзка публикуваме:

1. Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберсигурност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет:

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

2. Линк към Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“:

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Съобщение