Празничен календар

Празничен календар 2018/2019

Месец Септември

– 17.09.2018г. – Детска градина Здравей

Месец Октомври

– 22 – 26.10.2018г. – Участие в Националната седмица на четенето, организирана от МОН в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.

Месец Ноември

– 01.11. 2018г. – Ден на народните будители

– 18.11.2018г. – Изложба от детски рисунки с децата от подготвителните групи, посветена на безопасното движение по пътищата – Ние сме участници в уличното движение.

– 21.11.2018г. – Ден на християнското семейство

Месец Декември

– 20.12.2018г. – Коледа е…

Месец Март

– 01.03.2019г. – Баба Марта бързала…

– 08.03.2019г. – Днес е твоят празник мамо

Месец Април

– 28.04.2019г. – Весел, весел Великден

Месец Юни

– 01.06.2019г. – Ден на детето