Първа „А“ възрастова група “ Звънче“

Екип:

СНЕЖАНА ИЛИЕВА – ст. учител

СОНЯ ГЕОРГИЕВА – ст. учител

ТАТЯНА МОНЕВА – помощник-възпитател

ДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Прием на децата, дейност по избор    06.30 – 08.30 часа
Утринно раздвижване  08.30 – 08.45часа
Закуска 08.45 – 09.00 часа
Педагогическа ситуация          09.00 – 09.30 часа
Занимания по интереси          09.30 – 09.45 часа
Педагогическа ситуация         09.45 – 10.15 часа
Подкрепителна закуска         10.15 – 10.30 часа
Педагогическа ситуация 10.30 – 11.00 часа
Дейност по избор, игри на открито         11.00 – 12.00 часа
Обяд         12.00 – 12.30 часа
Игри и подготовка за сън         12.30 – 13.00 часа
Следобеден сън         13.00 – 15.30 часа
Подвижни игри         15.45 – 16.00 часа
Следобедна подкрепителна закуска         16.00 – 16.15 часа
Допълнителни форми/Педагогическа ситуация          16.15 – 16.45 часа
Игри, дейност по избор         16.45 – 18.30 часа

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПонеделникВторник   Сряда  Четвъртък  Петък
Околен святБЕЛМатематикаБЕЛОколен свят
МузикаФизическа култураМузикаФизическа култураКонструиране и технологии
МатематикаИзобразително изкуствоБЕЛМатематика
ПИПИПИПИПИ
ДИ Изобразително изкуствоФизическа култураБЕЛКонструиране и технологии