Четвърта възрастова група „Детска планета“

СВЕТЛАНА ПЕТРОВА – старши учител

ДОНКА ВЪЛЕВА – старши учител

ВЕНЕЛИНА СЪЧМАЛИЕВА – помощник-възпитател

Организация на учебния ден

Втора група

Времетраене:

Прием на децата, дейност по избор

06.30 – 8.15

Утринно раздвижване

8.15 – 8.30

Закуска

8.30 – 9.00

Педагогическа ситуация

9.00 – 9.30

Подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси

9.30 – 9.45

Педагогическа ситуация

9.45 – 10.15

Междинна подкрепителна закуска

10.15 – 10.30

Педагогическа ситуация

10.30 – 11.00

Дейност по избор, игри на открито

11.00 – 12.00

Обяд

12.00 – 12.30

Игри, занимания по интереси и подготовка за сън

12.30 – 13.00

Следобеден сън

13.00 – 15.30

Подвижни игри

15.45 – 16.00

Следобедна подкрепителна закуска

16.00 – 16.15

Допълнителни форми / Педагогическа ситуация

16.15 – 16.45

Игри, творчески дейности, изпращане

16.45  18.30