СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ОТ 29.03.2021 г. ДО 09.04.2021 г. ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА.
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЩЕ ПРЕДСТАВИТЕ НА МЯСТО, СЛЕД ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.