Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За всички нас предстои една необичайно учебна година. Необичайна, защото промени ритъма, нагласите и отговорностите.

В тази връзка публикуваме:

1. Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберсигурност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет:

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

2. Линк към Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“:

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.