Първа група

ЕКИП:

Деляна Кирова – ст. учител
Мария Михалев – учител

Живка Колева – помощник-възпитател

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

  Времетраене:
Прием на децата, дейност по избор 06.30 – 08.30
Утринно раздвижване 08.30 – 08.45
Закуска 08.45 – 09.00
Педагогическа ситуация 09.00 – 09.30
Подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др. 09.30 – 09:45
Педагогическа ситуация 09.45 – 10.15
Междинна подкрепителна закуска 10.15 – 10.30
Педагогическа ситуация 10.30 – 11.00
Подвижни игри, творчески игри, заниманя по интереси и др. 11.00 – 12.00
Обяд 12.00 – 12.30
Занимания по интереси, подготовка за сън 12.30 – 13.00
Следобеден сън 13.00 – 15.30
Подвижни игри 15.45–  16.00
Следобедна закуска 16.00 – 16.15
Допълнителни форми/Педагогическа ситуаця 16.15 – 16.45
Игри, творчески дейности, и др. 16.45 – 18.30

Седмично разпределение

Понеделник

Вторник

Сряда Четвъртък Петък

Околен свят

Музика

 Математика

Изобразително изкуство

Български език и литература


Физическа култура

Изобразително изкустро

МузикаКонструиране и технологии

Физическа култура

         
 Подвижни игри

Дидактични игри
 Подвижни игри

Физическа култура
 Подвижни игри

Дидактични игри
Подвижни игри

Дидактични игри
 Подвижни игри

Дидактични игри