Четвърта Подготвителна група

ЕКИП:

НАТАЛИЯ ТОДОРОВА – старши учител

ВЕРГИЛИЯ ИЛКОВА – учител

ПАВЛИНА КОЛЕВА – помощник-възпитател

ДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ:

 
Времетраене:
Прием на децата, дейност по избор      6.30 – 8.15
Утринно раздвижване      8.15 – 8.30
Закуска        8.30 – 9.00
Педагогическа ситуация                                                                    9.00 – 9.30
Подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.                            9.30 – 9.45
Педагогическа ситуация                                                                                       9. 45 – 10. 15
Междинна подкрепителна закуска                                                                     10. 15 – 10. 30
Педагогическа ситуация                                                                                           10. 30 – 11.00
Дейност по избор, игри на открито                                                                     11.00 – 12.00
Обяд    12.00 – 12.30
Игри, занимания по интереси   12.30 – 13.00
Следобеден сън                                                                                                     13.00 – 15.30
Подвижни игри                                                                                                       15.45 – 16.00
Следобедна подкрепителна закуска                                                                    16.00 – 16.15
Педагогическа ситуация                                                                                         16.15 – 16.45
Игри, творчески дейности,изпращане                                                                16.45 – 18.30

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

понеделник вторник сряда четвъртък петък
Околен свят 9.00   БЕЛ 9.00 Математика 9.00   Физическа култура 9.00   Околен свят 9.00
Математика 9.45 КТ 9.45 Изобразително изкуство 9.45 БЕЛ 9.45   КТ 9.45  
Физическа култура 10.50 Музика 10.30 Изобразително изкусвто 10.30  
Подвижни игри 15.50Подвижни игри 15.50Подвижни игри 15.50 Подвижни игри 15.50 Подвижни игри15.50 
БЕЛ
 16.15
Физическа култура 16.15 Математика 16.15 БЕЛ        16.15