Училищен плод и училищно мляко

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка със стартиране на процедура по извършване на доставки по схемите ,,Училищен плод“ и ,,Училищно мляко“ е необходимо:

  1. Да ни иформирате относно съгласието си за получаване на плодове и млечни продукти на адрес по местоживеене.
  2. Да посочите актуален адрес за получаване на доставката.
  3. Информираното съгласие и адреса за доставка изпратете на e mail: cdg31sz@abv.bg не по късно от 17.00 часа на 15.04.2020 г.

 Сроковете са кратки, но е необходимо обобщаване на информацията и изпращане по предназначение, където също има срокове.