ПЪРВА „А“ ГРУПА „ПЧЕЛИЧКА“

ЕКИП:

НЕВЕНА АНГЕЛОВА – учител

ЕМИЛИЯ ГОСПОДИНОВА – учител

ГАЛИНКА ЛЕКОВА – помощник – възпитател

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Времетраене:
Прием на децата , дейност по избор08.00 – 08.30
Утринно раздвижване08.30 – 08.45
Закуска08.45 – 09.15
Педагогическа ситуация09.15 – 09.35
Подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.09.35 – 10.00
Междинна подкрепителна закуска10.00 – 10.15
Педагогическа ситуация10.15 – 10.35
Дейност по избор, игри на открито10.35 – 12.00
Обяд12.00 – 12.30
Занимания по интереси, подготовка за сън12.30 – 13.00
Следобеден сън13.00 – 15.30
Подвижни игри15.50–  16.00
Следобедна подкрепителна закуска16.00 – 16.15
Допълнителни форми16.15 – 16.30
Игри, творчески дейности, и др.16.30 – 18.30

Седмично разпределение

ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Околен свят  Математика БЕЛ МузикаКТ
Музика Физическа  култура Физическа
култура 
Изобразително изкуство Физическа
култура 
   
Подвижни
игри  
Подвижни  игри Подвижни
игри 
Подвижни
игри 
Подвижни
игри 
ДИ Изобразително изкуство ДИ ДИДИ