Трета възрастова група „Ежко Бежко“

ЕКИП:

Добринка Тасева – старши учител

Маргрет Димчева– учител

Видка Христова – помощник-възпитател

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

  Времетраене:
Прием на децата , дейност по избор 06:30 – 08:15
Утринно раздвижване 08:15 – 08:30
Закуска 08:30 – 09:00
Педагогическа ситуация 09:00 – 09:30
Подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др. 09:30 – 09:45
Педагогическа ситуация 09:45 – 10:15
Междинна подкрепителна закуска 10:15 – 10:30
Педагогическа ситуация 10:30 – 11:00
Дейност по избор, игри на открито 11:00 – 12:00
Обяд 12:00 – 12:30
Занимания по интереси, подготовка за сън 12:30 – 13:00
Следобеден сън 13:00 – 15:30
Подвижни игри 15:45 –  16:00
Следобедна подкрепителна закуска 16:00 – 16:15
Допълнителни формиПедагогическа ситуация 16:15 – 17:00
Игри, творчески дейности, и др. 17:00 – 18:30

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
сутрин Околен свят  Математика  БЕЛ Физическа култура  Околен свят 
 Музика                       БЕЛ  Математика                   Математика Конструиране и технологии
 Физическа култура  Изобразително изкуство  Музика  БЕЛ   
           следобед  Подвижниигри  Подвижниигри  Подвижниигри  Подвижниигри  Подвижни игри
 ДИ  Физическа култура  ДИ  Изобразително изкуство  Конструиране и технологии